Jødenes historie i Europa_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654579
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
542
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654579
Status: I salg

Lorenz, Einhart

JØDENES HISTORIE I EUROPA

FRA DEN SPANSKE INKVISISJONEN TIL MELLOMKRIGSTIDEN

Einhart Lorenz forteller i denne boka om de europeiske jødenes historie: fra fordrivelsen fra Vest- og Sentral-Europa på 1400- og 1500-tallet fram til begynnelsen av andre verdenskrig.

Jødenes liv var grenseoverskridende og bør derfor sees i et europeisk perspektiv. Vi får interessante innblikk i vekselvirkninger mellom jøder og majoritetssamfunn, i integrasjon og isolasjon, i identiteter og fordommer – og ikke minst i jødenes bidrag til å forme Europa. Boka viser den indre utviklingen fra gettoen og til det moderne Europa.

Det Europa vi møter her, er et annet enn det vi kjenner i dag. Mange land og landskaper eksisterer rett og slett ikke lenger. Under Holocaust ble nærmere 6 millioner av de europeiske jødene drept. Da menneskene og deres språk og levemåter forsvant, bleknet også langt på vei bevisstheten om jødenes bidrag til det moderne Europas utvikling. Et mål med Jødenes historie i Europa er å skape en bevissthet om tapene antisemittisme og Holocaust har påført oss alle.

terningkast5_40x35.png«Boka til Einhart Lorenz er på alle måtar eit storverk. Han skriv klart, stringent og sakleg, men frir ikkje til lesaren med anekdotar, kuriosa og element frå populærkulturen. […] For min del er eg under lesinga blitt driven frå side til side av ei dyster spenning. Me veit jo korleis dramaet endar. Men kvifor? Kunne det ha gått annleis? Og kva har Europa tapt?»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

Forfatter(e)