194
Status:

Bjøl, Erling

Erling Bjøl har en doktorgrad i statsvitenskap og er tidligere professor i internasjonal politikk ved Aarhus Universitet. Han har oppholdt seg i USA i flere omganger, dels som forsker ved Woodrow Wilson Institute og dels som foreleser ved amerikanske universiteter. Har skrevet en rekke verker om politiske og historiske temaer.