Bjarte Bruland lite
Status:

Bruland, Bjarte

Bjarte Bruland (f. 1969) er historiker med Holocaust som spesialfelt. Fra 1996 til 1997 var han medlem av utvalget som undersøkte hva som skjedde med jødenes eiendeler under 2. verdenskrig (Skarpnes-utvalget). Bruland var faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo i perioden 2007–2012. Han har blant annet skrevet boka Øyenvitner i forbindelse med 70-års markeringen for deportasjonen av de norske jødene, og bidratt til en rekke antologier i inn- og utland.

Foto: Edvard Thorup