252
ISBN:
9788282650236
Status:
Utgitt år:
2013
Sideantall:
557
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Lars Nygaard
Orginalens tittel:
I SKUGGAN AV FRAMTIDEN
4
ISBN: 9788282650236
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 557
Innbinding: ib
Oversatt av: Lars Nygaard
Originalens tittel: I skuggan av framtiden

Sven-Eric Liedman

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN

Den moderne verdens idéhistorie er en bred fremstilling av de siste århundrenes store omveltninger i Europa og verden. Den anerkjente svenske idéhistorikeren Sven-Eric Liedman byr her på en unik blanding fortellerglede og kunnskap. De store perspektivene i politikken, filosofien, vitenskapen, økonomien og religionen avløses av overraskende og underholdende resonnementer rundt for eksempel klokken og multiplikasjonstabellen.

Boken har vunnet den prestisjefylte Augustprisen for årets beste svenske fagbok. Juryen begrunnet valget slik: «I boken I skuggan av framtiden gir Sven-Eric Liedman et bredt og vel underbygd bilde av modernitetens idéutvikling i et historisk perspektiv, i skarp kontrast til den overfladiskhet som ofte forekommer i dagens debatt. Ut fra spennende nye innfallsvinkler bidrar Liedman med verdifull og tankevekkende innsikt om så vel vår samtid som oss selv».

Presse

«Ingen har vondt av å lese en klok manns utredning av de siste århundrenes gamle og nye tankegods. Den svenske professoren gir mer enn nok innsikt til den som vil bløffe seg fram i selskapslivet.»

Fredrik Wandrup, DAGBLADET

«Liedmans bok kom ut på svensk alt i 1997, og boka har kvalitetar som gjer det noko underleg at det er først no eit norsk forlag (Dreyer) har valgt å satse på den. [...] Den største verdien boka har, er at den tar opp i seg heile den kulturkritiske debatten som gjekk føre seg på slutten av 1900-tallet, og som framleis lever. [...] Boka er kultur- og tidvis realhistorie, grunna på imponerande lærdom og formidla i eit essayistisk, men relativt folkelig språk.»

Jon Langdal, KLASSEKAMPEN

«… mange glitrende analyser av alt fra tregheten i vitenskapelige institusjoner, til den mekaniske klokkens tidlige historie og SF-litteraturens kritisk-diagnostiske potensial. Slik er Den moderne verdens idéhistorie en kraftfull redegjørelse for hvilke spenninger som har eksistert mellom harde og myke opplysningsidealer helt opp til i dag.»

Sigurd Tenningen, MORGENBLADET

«… et mesterstykke av en av Sveriges fremste idéhistorikere.»

Hans Ruin, DAGENS NYHETER
 

 

 

Forfatter(e)