Den store forsoningen_riss.indd
Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN:
9788282654678
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654678
Status: I salg

Finn Olstad

DEN STORE FORSONINGEN

NORSK HISTORIE 1905–1945

Finn Olstads framstilling av norsk historie fra 1905 til 1945 er en poengtert og oppdatert fortelling om fire dramatiske og avgjørende tiår i Norges nyere historie. Som Den lange oppturen. Norsk historie 1945–2015, utgitt i 2017, søker den å gi en bred historisk fortolkning, der så vel økonomi og politikk, som kultur-, kjønns- og mentalitetshistorie føres sammen. Samtidig har den en tydelig rød tråd: Etableringen av den sosiale tilliten og det grunnleggende fellesskapet som har preget det norske samfunnet til våre dager.

Mens tiden omkring 1920 var preget av venstresidens revolusjonære framstøt og den etterfølgende perioden av en tilsvarende utfordring fra høyresiden, etableres i midten av 1930-årene det som Olstad kaller «den store forsoningen». Det skjedde på grunnlag av økonomiske og sosiale utviklingslinjer, men også bevisst politisk handling for å forene tilsynelatende uforsonlige motsetninger, med til dels ukjente begivenheter og personer i sentrum.

Krigs- og okkupasjonstiden viser holdninger og handlinger i en ekstrem situasjon, med fascisme, terror og ulike former for motstandshandlinger, men blir også en viktig etappe i «den store forsoningen» og et godt utgangspunkt for etterkrigstidens samfunnsutvikling.

«Finn Olstads verk viser arbeiderbevegelsens enorme betydning for det norske samfunnet. […] Olstad er god til å få fram kompleksitetene i historien. […] ‘Den store forsoningen’ er en bok som både gir ballast og inspirasjon.»

Jonas Bals, KLASSEKAMPEN

Tips en venn Skriv ut

Forfatter(e)