SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 8. juli sendes ut før i begynnelsen av august.

Eliassen
Status:

Eliassen, Finn-Einar

Finn-Einar Eliassen (f. 1948) er historiker, dr. philos. (Oslo 1995), og professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har også vært lektor ved Dahlske videregående skole i Grimstad og førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Han har arbeidet med norsk og europeisk byhistorie, spesielt småbyhistorie, og kolonihistorie, innenfor perioden 1500–1850, med hovedvekt på 1700-tallet. Han har publisert en rekke bøker, antologier og artikler, blant annet: Mandal bys historie. Den førindustrielle byen 1500–1850 (2 bind, Mandal kommune 1995), Norsk småbyføydalisme? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650–1800 (HIFO 1999), Son under Son. Arkeologi og historie i et gammelt ladested (med Reidun Aasheim og Marianne Johansson, Museumsforlaget 2016) og dekket perioden 1500–1830 i Norsk byhistorie: Urbanisering gjennom 1300 år (Pax Forlag 2006).

Bøker