En historie om Arbeiderpartiet
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655668
Status:
Utgitt år:
2021
Innbinding:
Innbundet
2
ISBN: 9788282655668
Status: Forventes utgitt 9.3.2021

Finn Olstad

EN HISTORIE OM ARBEIDER­PARTIET

FRA ARBEIDERPOPULISTER TIL VERDENSBORGERE

For hundre år siden var Arbeiderpartiet et parti av og for arbeidere. Det var partiet for arbeiderklassen, i betydningen arbeidsfolk på felles marsj mot samfunnsmakten, under røde flagg og sosialismens banner. Det har vært en lang vei å gå til dagens diffuse sosialdemokrati som strever med å forholde seg til sine røtter og sin tradisjonelle identitet. 

Hvordan er det blitt slik? For å forstå dagens politiske virkelighet, der Arbeiderpartiet fremdeles vil spille en nøkkelrolle, er det nødvendig å kjenne historien til det partiet som den gang ga en stemme til arbeidsfolk og gjennom hundre år har satt premisser for samfunnsutviklingen i Norge. Denne boka skal bidra til det, som en oppdatert historiefaglig oversikt og historisk fundert tolkning av partiets historie.

Finn Olstad forteller her hvordan partiet med stor P i norsk historie har reagert på sine omgivelser og hvordan det i sine lykkelige øyeblikk har maktet å påvirke og styre samfunnet. Noe av det sentrale vil være hvilke sosiale sammenhenger partiet har inngått i og hvilke oppfatninger og holdninger som til enhver tid har vært styrende – fra «arbeiderpopulistenes» tid til dagens Arbeiderparti under ledelse av Jonas Gahr Støre.

Forfatter(e)