Francis Fukuyama45
Status:

Fukuyama, Francis

Francis Fukuyama (f. 1952) er professor ved Institute for International Studies på Stanford University, der han også er leder for instituttets Center on Democracy, Development, and the Rule of Law. Han har tidligere arbeidet ved John Hopkins University og Georg Mason University. Fukuyama har tidligere vært forsker ved RAND Corporation og assisterende direktør for utenriksdepartementets politiske avdeling. Han har også vært medlem av presidentens bioteknologiutvalg. Francis Fukuyama har blant annet skrevet The End of History, Political Order and Political Decay, The Origins of Political Order, The Great Disruption, Our Posthuman Future and State Building.

Bøker