svein-gullbekk-45
Status:

Gullbekk, Svein H.

Svein H. Gullbekk (f.1967) er professor i numismatikk ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har skrevet om mynt- og pengehistorie i en rekke bøker og artikler, bl.a. Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen (2009) og Money that changed the world (2014). Han er kurator i utstillings-prosjektet «Ja vi elsker frihet» og leder for forskningsprosjektet «Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages» som er finansiert av NFR (Norges Forskningsråd).

Foto: Synne Aurora B. Gullbekk