Holocaust forside lav
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282651424
Status:
Utgitt år:
2017
Sideantall:
848
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651424
Status: I salg

Bjarte Bruland

HOLOCAUST I NORGE

REGISTRERING, DEPORTASJON, TILINTETGJØRELSE

Terning2 copy_40x41.jpg«Bruland skriv i ein sakleg, faktaorientert og drøftande stil. Ein kunne frykta at ein slik murstein av ei bok dermed kunne bli nesten uleseleg. Det er ikkje tilfelle. For kontrasten mellom Brulands nøkterne analysar og dei mange personlege opplevingane han refererer frå ulike tidsvitne, gir framstillinga ein truverdig, realistisk dramatikk som kunne gått tapt med ein meir emosjonell tone. Fakta er så visst sterke nok i seg sjølv. […] Forfattaren nøyer seg ikkje berre med å dokumentera. Han går også inn i dei vanskelege spørsmåla – om norsk antisemittisme, om politiet si rolle, om forholdet mellom NS og tyskarane, jamvel om det var enkelte jødar som sjølv stilte seg til teneste for dødsfiendane sine. […] Vanlegvis er det ein klisjé å skriva at ei bok er viktig. Det er ikkje tilfelle her. Bjarte Bruland har skrive årets viktigaste bok.»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

I april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Først nølte nazistene med systematisk å innføre restriksjoner og utskillelse av jødene som ellers i det okkuperte Vest-Europa. Først i januar 1942 ble jødene i Norge systematisk registrert, og legitimasjonskortene deres ble påstemplet en rød «J». Da anslaget mot jødene kom høsten 1942, var det dødelig effektivt.

Hva utløste aksjonen mot jødene i Norge? Hvordan samarbeidet okkupantene og de norske kollaboratørene under aksjonen? Hvorfor ble så mange som 53 prosent av de registrerte jødene i Norge deportert? På den annen side: Hvem hjalp jødene som forsøkte å komme seg unna?

Bjarte Bruland har skrevet den første bredt anlagte, forskningsbaserte boka om Holocaust i Norge. For første gang blir denne historien presentert i sammenheng med hendelsene i Vest-Europa. Førstehånds kildemateriale fra arkiver i inn- og utland støtter forfatterens konklusjoner.

terningkast5_40x35.png«Storverk om skammens kapittel […] En bauta over de norske jødenes skjebne. Den 846 sider lange boka er et resultat av tjue års forskning og dedikasjon, og det er bare å takke for innsatsen, først som sist. […] Brulands kunnskap om jødenes situasjon i Norge under krigen er så stor at hans vurderinger får en unik autoritet. Og konklusjonen er at nordmenn, dessverre, bidro mer til Holocaust enn vi liker å tenke. «Holocaust i Norge» er derfor et høyst viktig bidrag til vår nasjonale hukommelse.»

Erle Marie Sørheim, DAGBLADET

terningkast5_40x35.png«Etter å ha lest et utall av norske bøker om andre verdenskrig, noen av dem lokale «heltefortellinger» av tvilsom legering, må jeg fast slå at dette er en av de viktigste og beste jeg har hatt for meg. […] Dette er en medrivende, tidvis gripende og – så langt undertegnende kan registre – korrekt og balansert historisk fortelling.»

Johan O. Jensen, ADRESSEAVISEN

terningkast5_40x35.png«Nå foreligger en samlet historie om de deporterte jødenes skjebne under krigen, en omfattende, fortjenestefull og god fremstilling av historikeren Bjarte Bruland (f. 1969), som med forskerens blikk har trålet arkiver i inn- og utland for å lete etter svar på ubesvarte spørsmål.»

Alf Kjetil Igland, FÆDRELANDSVENNEN

Tips en venn Skriv ut

Forfatter(e)