Jesus
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654159
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654159
Status: I salg

Per Bjarne Ravnå

JESUS FRA NASARET

MISLYKKET PROFET ELLER GUDS SØNN?

«Boka er inspirerande og per¬sonleg spenstig skriven. Eg vil tilrå henne til alle som er opp¬tekne av tilhøvet mellom tru og vitskap. Mange gonger klarar Ravnå å få oss til å sjå på tekstane med friske auge.»
Arild Pedersen, DAG OG TID

Ifølge verdens største religion er Jesus fra Nasaret både et menneske som har levd her i vår verden, og et guddommelig vesen som eksisterer til evig tid. Påstanden om at han har levd, kan undersøkes historiefaglig på samme måte som andre påstander om vanlige mennesker – men hva med påstanden om at han er guddommelig? Kan historiefaglige undersøkelser bevise eller motbevise at Jesus gikk på vannet,  helbredet syke – og sto opp fra de døde for så å bli tatt opp til himmelen? «Ja, så absolutt!» sier noen forskere. Andre svarer like bombastisk «Nei!»

I løpet av de siste tjuefem årene har forskningsfeltet «Den historiske Jesus» eksplodert i et mylder av forsøk på å komme fram til vitenskapelig baserte oppfatninger om hvem og hva Jesus egentlig var. Kildematerialet blir presset til det ytterste, og grensene mellom fag og forkynnelse blir utfordret i alle retninger.  I denne boken tar historiker Per Bjarne Ravnå utgangspunkt i sentrale deler av denne forskningslitteraturen, og undersøker hvor tett på spørsmålet om Jesus guddommelighet det er mulig å komme før man går over fra faglig basert viten til religiøs tro. Boken er en levende og interessant innføring for allmenne lesere i et komplekst og ofte kontroversielt tema.

Forfatter(e)