260
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282650267
Status:
3
ISBN: 9788282650267
Utgivelsesår: 2013
Status: 3
Sideantall: 354
Innbinding: h

Arne Chr. Stryken

KLIMAHISTORIE OG KLIMAPOLITIKK

«[…] et vellykket eksempel på hvordan samfunnsvitenskap og naturvitenskap trenger hverandre. Og så er det altså tale om ypperligere forskningsformidling i et norsk fagspråk av høy kvalitet.» Tore Linné Eriksen, NY TID
Klimahistorie og klimapolitikk samler flere perspektiver på den globale oppvarmingen i vår tid. Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer en global oppvarming, men klimaskeptikerne har en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de skal tro. Hva er menneskeskapte og hva er naturlige endringer?

Denne boken gir en oversikt over klimaforskning, klimahistorie og den aktuelle situasjonen. Det har vært istider og varmeperioder, og selv om det skjer en oppvarming, vil det bli kaldere og også nye istider. Hvordan kan en ut fra forholdene i tidligere tider forstå vår tids klimaendringer?

Iskjerner fra innlandsisen på Grønland, iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen rommer kunnskap om klimaendringer over 700 000 år tilbake i tid. Klimaforskningen benytter seg også av genetisk forskning, inkludert kartlegging av DNA, astronomiske teorier, studiet av atmosfæriske forhold og de store havstrømmene. Et scenario er hvordan vil en global oppvarming på inntil seks grader i løpet av dette århundret vil kunne arte seg.

Boken siste del handler om hvordan klimaendringene politiseres og endrer verdenssamfunnet. Fremdeles er det ikke vedtatt en global, juridisk bindende klimaavtale. I den lenge ventede norske klimameldingen, som kom i 2012, var utslippsreduksjonene ikke tidfestet. Flere av tiltakene var så generelt beskrevet at de forutsetter oppfølgende politiske vedtak i årene som kommer.

Presse

«Det viktige spørsmålet er hva slags kunnskap som mangler, og hvilke konsekvenser som skal utredes. Er det ikke mye kunnskap tilgjengelig om menneskeskapte bidrag til global oppvarming, og vet vi ikke mye om konsekvensene for klima og klodens framtid når oljen forbrennes? De som fortsatt ikke har fått med seg dette har heldigvis fått en kyndig veileder i boka Klimahistorie & klimapolitikk. […] I sine fortreffelige historiekapitler, som både er nyskapende og perspektivrike, tar Stryken oss med på en spennende reise gjennom 750.00 år i fortidas landskap. [...] Hva kan gjøres? Her anlegger forfatteren et klart etisk og politisk perspektiv, og påviser hvordan verdifull tid er tapt gjennom maktspill på klimatoppmøter, oljelobbyenes motoffensiv og det politiske systemets tendens til kortsiktig tenkning. […] et vellykket eksempel på hvordan samfunnsvitenskap og naturvitenskap trenger hverandre. Og så er det altså tale om ypperligere forskningsformidling i et norsk fagspråk av høy kvalitet.» Tore Linné Eriksen, NY TID