Hamsun_riss.indd
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282655750
Status:
Utgitt år:
2021
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655750
Status: I salg

Ståle Dingstad

KNUT HAMSUN OG DET NORSKE HOLOCAUST

Hamsuns roman Markens Grøde ble utgitt 1. desember 1917.  Romanen ble en salgssuksess, også internasjonalt, især etter at forfatteren mottok Nobelprisen for den i 1920. På dagen 25 år etter utgivelsen, den 1. desember 1942, markerte Aftenposten jubileet med en artikkel som hyllet Hamsun og romanen. Samme dag ble Israel Leib Sachnowitz drept i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Det ble slutten på en ideologisk kamp mellom den jødiske handelsmannen og den norske bonden som Hamsun hadde fremstilt 25 år tidligere i den romanen han nå ble hyllet for. Som følge av omfattende registreringer og arrestasjoner i Vestfold var 31 av fylkets 41 fastboende jøder blitt deportert. Syv av Israels åtte barn ble drept.

I denne boken leses Hamsuns forfatterskap i lys av de historiske kjensgjerningene. Israel og hans familie, som Hamsun kjente fra sin tid i Larvik, gir navn og ansikt til det folkemordet som foregikk rett i nærheten, men som norske litteraturforskere og historikere lenge har holdt på en armlengdes avstand. På Torvet 4 i Larvik ligger det i dag ni snublesteiner over familien Sachnowitz, én av dem til minne om Herman, som overlevde. Ingen av de ansvarlige for registreringen og arrestasjonene i fylket ble dømt for medvirkning.

«Lenge synes det å ha vært en allmenn oppfatning at Hamsun er en så eksepsjonell storhet at det han har sagt og ment om kultur og politikk, er for bagateller å regne, målt mot magien i det litterære. I Ståle Dingstads siste bok Knut Hamsun og det norske holocaust er all tvil ryddet til side. Her er Hamsun verken en eksepsjonell storhet eller en forfatter som kan skilles fra sitt verk. De reaksjonære og antisemittiske innslagene er ikke bortforklart eller redusert til bagateller. Boken er stort anlagt. På om lag 500 sider tematiseres Hamsuns antisemittisme. Den etterspørres i hele det litterære universet og historiseres ved ulike kontekstualiseringer. Aldri før har Hamsuns antisemittisme vært gjenstand for en tilsvarende omfattende undersøkelse. Dette er en viktig bok, ikke minst fordi den så tydelig og direkte utfordrer sentrale deler av Hamsun-forskningen og fordi den angriper idylliseringen og ikoniseringen av Hamsun.»

Jan-Erik Ebbestad Hansen, AGORA

«[…] gjennomgangen av de ‘ideologikritiske’ lesningene av forfatterskapet er uhyre interessant, og verdt boken i seg selv. […] Man trenger ikke kjøpe alle Dingstads skråsikre konklusjoner for å ha glede av denne boken.»

Knut Hoem, NRK

«[…] myten om at Hamsun ikke gjorde 'utfall mot jødene' har vist seg seiglivet blant en rekke av leserne hans, og ‘Knut Hamsun og det norske Holocaust’ er et vellykket oppgjør med denne forestillingen. Dessuten finnes det ting vi ikke har vondt av å bli påminnet.»

Ingri Løkholm Ramberg, KLASSEKAMPEN

Dagsrevyen.jpg

Lørdagsrevyens innslag om boka 01.05.2021.

Forfatter(e)