252
Status:

Kvamme, Elling

Elling Kvamme er professor emeritus i medisin. Han var en av tysklandsstudentene og er leder av Den norske Buchenwaldforeningen