Status:

Morris, Benny

Benny Morris er en israelsk historiker. Han er regnet som den fremste av de såkalt nye historikerne som fra åpningen av de nye arkivene på 80-tallet har satt seg fore å omskrive israelsk og sionistisk historie. Han jobber for tiden ved Ben-Gurion Universitetet i Negev og er mest kjent for sine omfattende arbeider om de palestinske flyktningene.

Bøker