ISBN:
9788282650809
Status:
Utgitt år:
2016
2
ISBN: 9788282650809
Utgivelsesår: 2015
Status: Forventes utgitt 15.1.2016
Innbinding: ib

Morten Nordhagen Ottesen

NAPOLEONS EUROPA

Napoleons Europa er en innføring i viktige begivenheter, prosesser og utviklingstrekk i Europa i tiden fra Napoleons statskupp i Frankrike i 1799 og frem til han til slutt ble beseiret av en europeisk koalisjon og sendt i eksil til St. Helena.

Den franske revolusjonen var et viktig utgangspunkt, men det var først og fremst med de store omveltningene under Napoleons europeiske imperium at det moderne Europa ble skapt. Parallelt med kriger, felttog og store slag forsøkte Napoleon og hans medhjelpere å støpe et helt nytt europeisk samfunn. Disse bestrebelsene avlet ikke mindre enn den europeiske staten, et paneuropeisk lovverk (Code Napoléon) og flere grunnlover, hvorav den norske bare var en i en lang rekke i Europa. I Norge har det nærmest blitt en vane å fremstille den norske grunnloven som eksepsjonell, selv i internasjonal målestokk, men da glemmer man rekken av konstitusjoner som ble til i de tyske statene under Napoleons herredømme, som ikke var så veldig forskjellig fra den norske.

Presse