Status:

Ottesen, Morten Nordhagen

Morten Nordhagen Ottesen er stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo der han er knyttet til det såkalte "1814-prosjektet", som arbeider med forskning frem mot tohundreårs-markeringen for grunnloven i 2014.