Omslag
Pris:
299.00
ISBN:
9788281520493
Status:
Utgitt år:
2017
Sideantall:
336
Innbinding:
Heftet
2
ISBN: 9788281520493
Status: Forventes utgitt 7.12.2017

Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.)

RETTSLIGE OVERGANGS­FORMER

POLITI- OG KRIMINALRETT I NORDISK RETTSUTVIKLING

Politiretten har en renessanse i Europa, både teoretisk og praktisk. I dag studeres europeiske politisystemer historisk, og den nye interessen for politirettens historie påvirker synet på forvaltning, straff og politi. Den gamle sondringen mellom politi- og kriminalrett diskuteres også igjen. På tross av den europeiske politi- og kriminalrettens renessanse, er den nordiske politi- og kriminalrettshistorien fortsatt ikke skrevet.

Denne boken er et bidrag til en bedre forståelse av politi- og kriminalrettens nordiske rettshistorie, med vekt på denne rettens transformasjon fra 1800-tallets til 1900-tallets rettslige former og forståelser. Bokens bidrag tematiserer på ulike måter overgangen fra den gamle politi- og kriminalretten, til den moderne forvaltningsretten, strafferetten, prosess og sivilretten vi kjenner i dag.