Sørensen45
Status:

Sørensen, Øystein

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. skrevet Fra Marx til Quisling: Fem sosialisters vei til NS (2012/1983), Drømmen om det fullkomne samfunn: fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? (2011), Solkors og solidaritet: høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930–1945 (1991) og Hitler eller Quisling?: ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940–1945 (1989).

Foto: Edvard Thorup