258
Pris:
299.00
ISBN:
9788282650328
Status:
5
ISBN: 9788282650328
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 122
Innbinding: ib
Oversatt av: Terje Nordby

SOKRATES' FORSVARSTALE

Ny oversettelse av en av antikkens store klassikere, Platons beretning om tidenes mest berømte rettssak. Nyoversettelsen er foretatt i anledning Den Nationale Scene og Nationaltheatrets sceneoppsetning med Toralv Maurstad. Terje Nordby har skrevet et etterord som gir en innføring i Sokrates liv og lære.

Men det jeg snakket om først, at mange la meg for hat allerede for lenge siden, vet dere utmerket godt er sant. Og hvis jeg blir felt, er det folkesladderen som blir utslagsgivende ikke Meletos eller Anytos. Falske rykter har knekt mange gode menn før, og vil sikkert gjøre det også i fremtiden, det er neppe noen fare for at jeg blir den siste.

Sokrates ble anklaget for ugudelighet og for å ha fordervet ungdommen. Prosessen mot Sokrates ble ført våren 399 f.Kr, den tiltalte var da 70 år gammel. Juryen bestod av 500 athenske borgere utvalgt ved loddtrekning. Sokrates førte selv sitt forsvar. Det er blitt stilt spørsmål ved om Sokrates ble utsatt for et justismord. Hvordan kunne han bli dømt for å praktisere ytringsfrihet som var så sentralt for bystaten i Athen?

Forsvarstalen er nedtegnet av Platon. Han var selv en av ungdommene som ble ”fordervet”. Talen er et retorisk mesterverk som tar opp sentrale politiske og moralske tema som er like aktuelle i dag. Sokrates ble funnet skyldig og dømt til å tømme giftbegeret.

Denne nyoversettelsen er foretatt i anledning Den Nationale Scene og Nationaltheatrets sceneoppsetning med Toralv Maurstad. Terje Nordby har skrevet et etterord som gir en innføring i Sokrates liv og lære.

 

Presse

Forfatter(e)