201
Status:

Steine, Bjørn Arne

Steine er historiker, og disputerte i 2016 på doktoravhandlingen «Fred forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940» ved Universitetet i Oslo.

Steine har tidligere blant annet publisert artikler om den norsk-svenske unionen, 1905, utenrikspolitisk tenkning, intellektuell historie og vitenskapshistorie og fredstenkning. Han er medredaktør av flere bøker utgitt på Dreyers forlag.

Steine har arbeidet historiefaglig med blant annet studiet av totalitære ideer og bevegelser, nasjonalisme og nasjonal identitet, den norsk-svenske unionen og skandinavisk politisk historie etter 1814, utenrikspolitikk og utenrikspolitisk tenkning.