Tjønn, Halvor
Status:

Tjønn, Halvor

Foto: Edvard Thorup

Gjennom mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter har Tjønn fulgt de store konfliktene i vår tid: På 1970-tallet begynte han å skrive i Universitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, ble han ansatt som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hektiske fasen av den kalde krigen, og han fulgte utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Polen, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika. 

I 1986 begynte han å arbeide i Aftenpostens utenriksredaksjon, og fra og med høsten 1990 og fram til og med 2011 arbeidet han i alt tre perioder som korrespondent i Moskva. Dette omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen konsolideringen av Russland under Vladimir Putin. 

Mellom 2001 og 2010 arbeidet han i hovedsak med de islamske land og i særdelshet med islamsk terrorisme og ekstremisme. 

Fra våren 2014 er har han vært uavhengig journalist og forfatter.