Arild Pedersen45
Status:

Pedersen, Arild

Arild Pedersen (1946–2022) var professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og jobbet senere som anmelder og kommentator i Dag og Tid og Minerva. Han utga bøker om Charles Dickens’ roman David Copperfield, om romanteori og om musikkfilosofi, i tillegg til artikler om pragmatisme, som han dessuten utga to filosofiske romaner om, Niels Normanns oversjøiske reise (Oslo, 2010: Abstrakt forlag) og The Last Conference (Oslo, 2013: Unipub/Fagbokforlaget). Forrige utgivelse var skuespillet/dialogen Tåka – et filosofisk rekviem (Oslo, 2017: Kolofon), om livet eller døden på et filosofisk institutt.

Arild Pedersen gikk dessverre bort 4. april. Spinoza og jeg ble hans siste bok.

Minervas nekrolog

Bøker