SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

Det internasjonale gjennombruddet_riss.indd
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654074
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282654074
Status: Utsolgt

Terje Tvedt

DET INTERNASJONALE GJENNOM­BRUDDET

FRA «ETTPARTISTAT» TIL FLERKULTURELL STAT

NÅ OVER 20 000!

Lydboken er tilgjengelig for strømming hos Storytel

Boken forteller historien om da Norge debuterte på den globale arena som rådgiver i utvikling, og da verden på samme tid kom til Norge som migranter og flyktninger fra Asia, Latin-Amerika og Afrika. Boken viser hvordan samspillet mellom disse to verdenshistoriske bevegelsene forandret Norge.

På begynnelsen av 1960-tallet ­startet den norske staten med å bygge et humanitærpolitisk kompleks som skulle legge grunnlaget for at den politiske ledelsen noen tiår senere erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt. Nesten parallelt med dette kom de første pakistanerne til Norge, som en fortropp i en stadig voksende migrasjonsbevegelse. I løpet av de siste tiårene førte det til en radikal endring av landets befolkning, religioner og kulturer.

Boken fremmer originale og tydelige fortolkninger av hva som skjedde, og dokumenterer hvordan Norges møte med verden og verdens møte med Norge ble styrt av hva forfatteren kaller en ny humanitærpolitisk elite. Forfatteren viser at spørsmålet om det norske og norske verdier – som under det nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet – igjen er blitt aktuelt, bare på helt andre måter. Boken diskuterer grunnleggende spørsmål som: Finnes det norske verdier og norsk kultur? Og finnes Norge?

Terningkast6.jpg«Det er vanskelig å forstå sin egen tid. Terje Tvedt, mannen bak fjernsynsdokumentaren «En reise i vannets fremtid», har gjort nettopp dette til sitt store prosjekt. […] den grundigste og mest avslørende analysen av vår samtid jeg har sett formulert. Tvedt viser seg som en stor intellektuell i det han analyserer den prosessen Norge har gått gjennom siden 1963, i den perioden han kaller det internasjonale gjennombruddet.»

Valerie Kubens, FÆDRELANDSVENNEN

«Globalhistorie er Terje Tvedts fagfelt og hans påpekning av at Norges utvikling og samtidshistorie bare kan forstås sett i et globalhistorisk perspektiv, er både viktig og interessant. [...] Hans innfallsvinkler til forslitte debatter fremstår på flere måter friske og bør gi åpning for å skjønne samtiden og det politiske Norge bedre. [...] Boken bidrar med en lang rekke eksempler fra de siste fem tiårenes bistands- og innvandringspolitikk. Flere av dem er kjent fra før, det forhindrer ikke at Tvedt kan skrive frem litt hoderystende vantro i leseren. Nettopp fordi han er grundig og nokså nådeløs i fremstillingen.»
Leif Ekle, nrk.no

«Hear, hear. Knapt nokon romanforfattar skriv meir spennande enn Terje Tvedt.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger

«Terje Tvedt har skrive ei sterkt kritisk bok om den norske ideologiske utviklinga. Ofte skildrar han enkelttilfelle, han grev i djupna, kvesser pennen og tar pusten frå lesaren. [...] samla sett er boka hans eit leikande, provoserande og oppfriskande bad som gjer ein lukkeleg over at det finst forskarar og forfattarar som ser Noreg og verda med så friske og nye augo som dei Tvedt har. Det er ein svir å lese ei bok som utfordrar, pirrar, provoserer og opnar augo for nye innsyn.»

Karsten Alnæs, DAG OG TID

«For en journalist er boken gefundenes fressen. Den er en nøkkel som gjør at man forstår dagens politikk bedre.»

Asbjørn Ness, FINANSAVISEN

Terningkast6.jpg«Terje Tvedt er som nye briller som gjør at verden står frem i et klarere lys. For alle som er interessert i å forstå norsk samtid, er det umulig å komme utenom Terje Tvedts nye bok. […] Her settes en skarp diagnose på vår samtid! […] Boka gir nye begreper som kaster nytt lys over hvordan vi kan forstå vår samtid. Jeg tror disse begrepene vil bli premissgivere for samfunnsdebatten i tida som kommer. Stort mer er det vanskelig å forlange av samtidshistorisk analyse.»

Espen Leirset, TRØNDER-AVISA

«Terje Tvedt har skrevet en viktig, lettlest, spennende og tankevekkende bok, som fortjener den oppmerksomheten den allerede har fått – og mer til. [...] Boka er en kraftfull demonstrasjon av historiefagets relevans for forståelsen av vår samtid, både fordi forfatteren tar opp sentrale, kontroversielle spørsmål, fordi han trekker historiske linjer som gir ny innsikt, og ikke minst fordi han bryter den snevre nasjonale rammen som tradisjonelt har preget faget.»

Paul Knutsen, fritanke.no

Forfatter(e)