Stig-S-Froland_4
Status:

Frøland, Stig S.

Stig Sophus Frøland (f. 1940) er professor emeritus i medisin ved Universitetet i Oslo. Etter flere år som laboratorieforsker i immunologi ble han spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer. Han var leder av Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet fra opprettelsen i 1982 til 2010. Frøland ledet i en årrekke en forskergruppe ved Rikshospitalet med vekt på immunsviktsykdommer, inkludert HIV/AIDS og inflammasjon som sykdomsfaktor. Han har videre vært medlem av en rekke nasjonale råd og utvalg på infeksjons- og AIDS-feltet og har drevet omfattende undervisning og foredragsvirksomhet. Han har tidligere skrevet to bøker om AIDS-pandemien. Frøland har mottatt flere forskningspriser og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.