Omslag_Abbedisvingen.indd
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282656146
Status:
Utgitt år:
2022
Sideantall:
104
5
ISBN: 9788282656146
Status: I salg

Torstein Bache Harbitz et al.

ABBEDISVINGEN 100 ÅR

HISTORIEN, HUSENE OG MENNESKENE

Abbedisvingen er en snaut to hundre meter lang gatestump på Oslo vest. De fl este er enige om at det er en idyllisk liten vei med fi ne hus. Mange som rusler en tur i Abbedisvingen blir overrasket over at det går en gangvei opp til Abbedikollen. Fra kollen er det flott utsikt ned til Abbediengen, men også videre inn mot Oslo sentrum og ut mot fjorden.

I denne boken forsøker vi å gå litt dypere inn i hva denne gaten faktisk er og hvilket historisk fundament den hviler på. Dagens Abbedisvingen er et stykke viktig Oslo-historie. Området var i middelalderen en klostereiendom og munkene dyrket både matnyttige og medisinske grønnsaker, planter og urter. Selve klosteret lå ute på Hovedøya og mange har gått tur i ruinene der.

En redaksjon bestående av seks beboere har sammen gjort den møysommelige jobben med å samle historien – den gamle og den nyere. Ikke minst er Abbedisvingen arkitektonisk interessant. De vakre husene er alle unntatt ett, tegnet av de vi kan kalle gullstandarden blant norske arkitekter. Her er Arneberg, Morgenstierne, Paulsson og Eide alle representert. De forskjellige husene dokumenterer den enkelte arkitekts estetiske og arkitektoniske stil. I dag er de vernet. Men lenge før fredningstanken slo rot i Oslo, var beboerne forsiktige med å gjøre radikale endringer. Derfor framstår Abbedisvingen nesten som den var da husene ble bygget for 110 år siden. Og det fortjener en bok.