Status:

Anker-Rasch, Ole

Ole Anker-Rasch er kjemiingeniør fra NTH i 1951. Han har hatt ulike stillinger i treforedlingsindustrien, bl.a. direktør for Papirindustriens Forskningsinstitutt og Tofte Cellulosefabrikk. Han driver skogbruk i Halden-området, og var i flere år styreleder i Stiftelsen Rød Herregård.