Status:

Ansatte

Bjørn Smith-Simonsen
Forlagssjef
Tlf. 415 74 138
 
Pål Sandbæk
Markedssjef
Tlf. 909 68 164
pal@dreyersforlag.no
 
Helle Sommerfelt
Redaktør
Tlf. 464 31 364
sommerfelt@dreyersforlag.no
 
Edvard Thorup
Redaktør
Tlf. 922 45 869
edvard.thorup@dreyersforlag.no
 
Barnebøker (Omnipax): 
 
Brit Vareberg
Salgssjef
Tlf. 930 85 133