Ansvarlige_Partier
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655422
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
304
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Kjersti Velsand
5
ISBN: 9788282655422
Status: I salg

Frances McCall Rosenbluth og Ian Shapiro

ANSVARLIGE PARTIER

Å REDDE DEMOKRATIET FRA SEG SELV

Ansvarlige partier er et innlegg for flertallsvalg og et system med to store partier som konkurrerer om makten. Med andre ord det partisystemet som vi finner i land som Storbritannia og USA. Hovedargumentet for denne valgordningen er at den vil gi større grad av stabilitet og styringseffektivitet enn andre alternativ. Systemet vil også gi oss større grad av «ansvarlighet», i form av to store partier som begge er forholdsvis moderate og helhetstenkende, og som hver for seg tar opp i seg og avveier mange ulike interessegrupper i et omforent, men likevel tydelig politisk program som hele partiet har forpliktet seg til. Et slikt system vil også være best egnet til å ta vare på flertallets interesser, og til å holde politikerne ansvarlig overfor velgerne.

Boken fremmer slik sett argumenter som ikke ofte blir diskutert i en norsk sammenheng, der vi i et århundre, siden stortingsvalget i 1921, har hatt en proporsjonal valgordning som legger til rette for en lang rekke partier av ulik størrelse, og mange ulike stemmer på Stortinget. Dermed krever boken av oss at vi i Norge tenker klarere om hvorfor vi har valgt det stikk motsatte systemet enn det forfatterne anbefaler.

Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen har skrevet forord til den norske utgaven.