Balansegang
Pris:
410.00
Førpris: 469.00
ISBN:
9788282651363
Status:
Utgitt år:
2015
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651363
Status: I salg

Magnus Håkenstad og Olav Bogen

BALANSEGANG

FORSVARETS OMSTILLING ETTER DEN KALDE KRIGEN

«Boka er velskrevet. Forfatterne har klart å redusere et særdeles omfattende sakskompleks og et mangslungent handlingsforløp med mange tilbakeslag og sidespor til en sammenhengende og til tider fengslende fortelling til å bli klok av uten at de øver vold på fakta og sammenhenger. Godt gjort! Boka vil uten tvil bli stående som en grunntekst for alle som heretter skal studere Forsvarets utvikling i det første tiåret etter den kalde krigen.»

Jacob Børresen, FORSVARETS FORUM

På to tiår har det norske forsvaret endret seg nesten til det ugjenkjennelige. Den kalde krigens enorme, mobiliseringsbaserte invasjonsforsvar har blitt erstattet av et lite, modernisert og delvis profesjonalisert innsatsforsvar. Denne utviklingen fant sted mot et bakteppe av sikkerhetspolitiske og militærteknologiske omveltninger, og var også en del av omfattende reformer i det norske statsapparatet.

Balansegang er den første samlede, forskningsbaserte fremstilling av omstillingen i Forsvaret. Den er skrevet av historikerne Olav Bogen og Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier. Boken dekker tidsrommet fra 1990 til 2014, fra de første reformforsøkene etter den kalde krigen til de gjennomgripende omveltningene etter årtusenskiftet.  Vi følger Forsvarets vanskelige balansegang mellom militær beredskap og økonomisk bærekraft, fra nordområdene til Afghanistan, i hovedkvarterene, i garnisonene og i regjeringskontorene.

Hva utløste omstillingen av Forsvaret? Hvordan foregikk den? Hva har blitt oppnådd, og hva gikk tapt underveis?  Med nytt kildemateriale gir forfatterne innblikk i Forsvarets forsøk på å tilpasse seg nye trusler, oppdrag og betingelser, som nødvendiggjorde grunnleggende og ofte omstridte veivalg.

«Dette er en absolutt nødvendig bok å lese for alle som er i Forsvaret, eller som har med Forsvaret å gjøre. Her får vi en enestående fremstilling av alle de store endringene og omstillingene i Forsvaret siden 1990, med omfattende kildemateriale og systematikk, og oppdaterte fakta. Boken vil bli standardlesing og et sentralt referanseverk for all debatt om Forsvaret»

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo

«Stortinget skal i 2016 vedta langtidsplanen for forsvaret. I den anledning bør Balansegang av Bogen og Håkenstad være obligatorisk lesning. […] Fordelen nå er at vi har en politisk ledelse i Forsvarsdepartementet som ser ut til å forstå problemstillingene svært godt, men det er som kjent stor forskjell på å erkjenne problemer – og det å gjøre noe med dem, noe ikke minst Bogen og Håkenstad illustrerer på forbilledlig vis i sin grundige gjennomgang.»

Eirik Løkke, Minerva 

«Det er en voluminøs trykksak på hele 422 sider, rikt illustrert og skrevet i en språkdrakt som vil vekke begeistring hos mange lesere. […] I sju kapitler gjøres det rede for omstillingens utgangspunkt – behovet for å skape en bærekraftig forsvarsstruktur og spørsmålet om omstillingstiltakene har resultert i et mer bærekraftig forsvar. Dette er spennende lesning. Særlig drøftingen av ubalansen mellom ambisjoner og ressurser. […] boken er et pionerarbeid og fortjener mange lesere.»

Sven-Erik Grieg-Smith, NORGES FORSVAR

«[...] bør bli en «må ha» bok for alle forsvarsinteresserte.»

Einar Holst Clausen, OFFISERBLADET