176
Status:

Bandlien, Bjørn

Bjørn Bandlien er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har forsket på kjønn, kulturmøter og fiendebilder i middelalderen, og blant annet skrevet om Olav Kyrre (2011), Dronning Eufemia (2012), og Slagene på Re (2013), samt publisert artikler om ekteskap, korstog og Arthur-legendene i Norden.

I 2012 ble han tildelt Sverre Steen-prisen. Denne prisen deles hvert år ut til en person eller gruppe som har utmerket seg med fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå i bokform eller andre medier.

Fra juryens begrunnelse: "Bjørn Bandlien får Sverre Steen-prisen for fjorårets biografi om Olav Kyrre og for sin ypperlige, uavsluttede artikkelserie i klassekampens spalte "kringla Heimsins", som også resulterte i bokutgivelsen Sagaspor (2010), som han ga ut med sin medspaltist, arkeologen Frans-Arne Stylegar. Det er en glede for priskomitéen å kunne overrekke prisen til en fremragende formidler og en forpliktet fagman."