Misje Bergem 4
Status:

Bergem, Ragnar Misje

Ragnar Misje Bergem er postdoktor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Han har master- og doktorgrad i teologi fra Universitetet i Cambridge, med tidligere erkebiskop Rowan Williams som veileder. Han skriver også i aviser og tidsskrifter om skjæringsfeltet mellom teologi, filosofi og politikk. Politisk teologi er hans første bok.

Foto: MF vitenskapelig høyskole