Åsmund Bjørnstad45
Status:

Bjørnstad, Åsmund

Åsmund Bjørnstad (f. 1951) er professor emeritus i planteforedling ved NMBU på Ås, poet og forfattar av to bøker om kornets historie: Korn – frå steinalder til genalder (Tun, 2005) og Vårt daglege brød (Vidarforlaget, 2010). Den nye boka bygger på det siste tiårets nye innsikter frå genomforsking, arkeologi og bærekraft forsking, med eit rikt tilfang frå dikting og kunst om brød og korn. Boka er enkelt skriven og kan bli brukt i skulens tverrfaglege Utdanning for berekraftig utvikling (Fagfornyinga).

Foto: Åsmund Lindahl

Bøker