Bogen Olav
Status:

Bogen, Olav

Olav Bogen har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har vært ansatt ved Norges Hjemmefrontmuseum og har tidligere forsket på norsk okkupasjonshistorie.

Bøker