Brandal45
Status:

Brandal, Nik.

Nik. Brandal er historiker og forfatter. Han holder på med en doktorgrad i historie om radikaliseringen av studentbevegelsen på 1960-tallet og er koordinator for Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet publisert The Nordic Model of Social Democracy (m/D.E.Thorsen og Ø. Bratberg, 2013) og Den store ml-boka (m/Jon Rognlien, 2009).

Foto: Edvard Thorup