Status:

Brynildsen, Aasmund

Dikterfilosof, forfatter, oversetter og forlagsredaktør, kjent som en av etterkrigstidens fremste essayister.