245
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282650298
Status:
5
ISBN: 9788282650298
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 198
Innbinding: ib

Geir Atle Ersland

BYENS KONSTRUKSJON

Byer var noe nytt i Norden i middelalderen. Selv om den middelalderske bystrukturen har vært under press siden 1800-tallet og nå til dels er ødelagt i de fleste byer kan man fortsatt finne fellestrekk som viser hvordan de ble til. I denne boka blir den middelalderske bystrukturen i Bergen tolket og sammenliknet med byer som London, København, Lübeck, Trondheim, Oslo og flere andre.

Mellomalderbyar blir ofte sett på som uoversiktlege og usystematiske i utforminga. Denne boka har som eit av sine mål å visa dessa byane er prega av stabilitet i utforminga like fram til moderne tid. Sidan midten av 1800-talet har den mellomalderske bystrukturen vore under press og til dels blitt øydelagt i dei fleste byar. Slike byar har likevel stadig fellestrekk som viser korleis dei blei til, i form av spor etter gate- og tomtemønster og ikkje minst i kyrkjestrukturen. I Norden var byar noko nytt i mellomalderen, og mellom desse er Bergen kanskje den byen med den rikaste forskingstradisjonen både innanfor arkeologi og historie.

I denne boka blir den mellomalderske bystrukturen i Bergen tolka og samanlikna med byar som London, København, Lübeck, Trondheim, Oslo og fleire andre. Men også andre spor i bylandskapet blir drøfta. Fanst det