Scanned Document
Pris:
305.00
Førpris: 348.00
ISBN:
9788276941432
Status:
3
ISBN: 9788276941432
Utgivelsesår: 1990
Status: 3
Innbinding: ib

BYGGET I NORGE

"En mer appelerende innføring i norsk arkitektur kan man vanskelig tenke seg ..." Ulf Grønvold, DAGENS NÆRINGSLIV

Norsk bygningskunst gjennom tusen år skrevet og tegnet av Odd Brochmann. Dette bindet tar for seg vikingtid til borgerhus.

Norsk bygningskunst gjennom tusen år skrevet og tegnet av Odd Brochmann. Forfatteren evner å kombinere solid fagkunnskap med populær form, hvilket gjør boken aktuell både for arkitektstanden og et større publikum. Dette bindet tar for seg vikingtid til borgerhus.