282
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282650717
Status:
5
ISBN: 9788282650717
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 461
Innbinding: h

CASSIRER OG HEIDEGGER I DAVOS

Mellom 17. mars og 6. april i 1929 ble det holdt et internasjonalt universitetsseminar i Davos i Sveits. Høydepunktet var en forhåndsannonsert åpen debatt mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger. Debattens kjerne var hvordan tolke den kjente filosofen Immanuel Kants kritiske prosjekt. Bidragene i denne antologien tar for seg hva Davos 1929 har betydd for den moderne filosofihistorien.
Mellom 17. mars og 6. april i 1929 ble det holdt et internasjonalt universitetsseminar i Davos i Sveits. Høydepunktet var en forhåndsannonsert åpen debatt mellom Ernst Cassirer og Martin Heidegger. Debattens kjerne var hvordan tolke den kjente filosofen Immanuel Kants kritiske prosjekt.

Bidragene i denne antologien tar for seg hva Davos 1929 har betydd for den moderne filosofihistorien. Den markerte, som mange har påpekt, slutten på nykantianismens glansdager og aksentuerte den stadig voksende kløften mellom kontinentalfilosofi og analytisk filosofi. Men Davos 1929 har også blitt forstått som en historisk-intellektuell begivenhet med tunge symbolske overtoner. Det var en begivenhet som trakk opp konfliktlinjene som skulle hjemsøke det 20. århundret: humanisme mot anti-humanisme, rasjonalisme mot irrasjonalisme og liberalisme mot totalitarisme.

Bidragsyterne er en rekke fremtredende personer innen norsk filosofi med spisskompetanse på Kant, Heidegger og Cassirer, men også innen fenomenologi og analytisk filosofi. Boken passer for forskere, studenter og andre med interesse for filosofi og idéhistorie.
 
 

Presse