181
Pris:
305.00
Førpris: 348.00
ISBN:
9788276942200
Status:
5
ISBN: 9788276942200
Utgivelsesår: 2008
Status: I salg
Sideantall: 250
Innbinding: ib

Bård Frydenlund og John Peter Collett (red.)

CHRISTIANIAS HANDELSPATRISIAT

EN ELITE I 1700-TALLETS NORGE

I denne boken belyser 12 forskere den enestående epoken fra begynnelsen av 1700-tallet frem til 1820 da krisen i trelasteksporten knekket patrisiatets økonomiske grunnlag. Emnene som tas opp i boken spenner fra politisk og økonomisk historie til tekstilhistorie, arkitekturhistorie og hagekunstens historie.

Småbyen Christiania på 1700-tallet var dominert av en fåtallig økonomisk og sosial elite. Den eksklusive kretsen av familier som kontrollerte den lønnsomme trelasteksporthandelen hadde samlet eventyrlig rikdom og kunne unne seg et liv i luksus med overdådige selskapelighet i sine bygårder og på sine landeiendommer. Men de spilte også viktige roller i politikk, økonomi og samfunnsliv – blant annet for å utbre moderne metoder i landbruket, for å få til et norsk universitet, og for å fremme Norges sak i de dramatiske årene forut for 1814.

With Summary in English