photo (c) John Cairns
Status:

Collier, Paul

Paul Collier, født i 1949 i Sheffield, England, ledet i en periode Verdensbankens forskningsavdeling, og er i dag professor i økonomi ved universitetet i Oxford. I mange år har han forsket på sammenhengen mellom fattigdom, krig og migrasjon i den fattigste delen av verden. Hans bok The Bottom Billion (2008) fikk stor oppmerksomhet verden over. The Plundered Planet (2010) og Exodus (2014) er to sentrale titler som handler om hvordan vi forvalter våre naturresursser og hvordan migrasjon endrer verden.

Foto: John Cairns