252
ISBN:
9788282650236
Status:
Utgitt år:
2013
Sideantall:
557
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Lars Nygaard
Orginalens tittel:
I SKUGGAN AV FRAMTIDEN
4
ISBN: 9788282650236
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 557
Innbinding: ib
Oversatt av: Lars Nygaard
Originalens tittel: I skuggan av framtiden

Sven-Eric Liedman

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN

Den moderne verdens idéhistorie er en bred fremstilling av de siste århundrenes store omveltninger i Europa og verden. Den anerkjente svenske idéhistorikeren Sven-Eric Liedman byr her på en unik blanding fortellerglede og kunnskap. De store perspektivene i politikken, filosofien, vitenskapen, økonom