244
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282650274
Status:
Utgitt år:
2011
Sideantall:
840
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282650274
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 840
Innbinding: ib

DANNELSE

Nordiske perspektiver på allmenndannelsens betydning i høyere utdanning.

"[...] en mastodont av en bok [...]" Knut Olav Åmås, AFTENPOSTEN
 

Nye skarer av ungdom strømmer til universiteter og høgskoler. Hva skal de lære? Hva bør være de høyere lærestedenes krav til dem? Hvordan forberede dem på et arbeidsliv under voldsom endring, med fokus på internasjonalisering av kunnskap og arbeidsplasser, stadige krav til kultursensitivitet og fornyet trykk på evnen til kombinasjon av ulike fagfelt? Ikke minst blir kravene til fornyelse av kunnskap avgjørende framover.

Gir begrepet dannelse eller mer presist intellektuell allmenndannelse og modning mening i dagens virkelighet? Hva er forholdet mellom dannelse og yrkesfag? Og hva er universitetenes rolle i å skape en demokratisk kunnskapsfundert kultur? Bør vi gi dannelsesbegrepet en renessanse?

Denne skriftsamlingen tar sikte på å gi fruktbare innkast til en slik bred, universitetspolitisk debatt. Gjennom artikler fra de fleste akademiske fag og flere profesjoner argumenteres det for å lære av de beste tradisjonene ute, særlig den amerikanske liberal arts-tradisjonen med tverrfaglighet og vekt på kritisk, disiplinert og selvstendig tenkning. Boka ønsker å strekke kjølen til en bred reform av norsk høyere utdanning, en reform som søker å kombinere det beste i de siste års utdanningsreformer med en fornyet gjennomtenkning av hva et universitet bør være.

Bidragsytere: Tora Aasland, Bernt Hagtvet, Per Ariansen, Inga Bostad, Ole Petter Ottersen, Gudmund Hernes, Karsten Alnæs, Dagfinn Føllesdal, Ole Berg, Janne Haaland Matlary, Inge Eidsvåg, Terje Kvilhaug, Anders Linseth, Marcia Sá Cavalente, Hans Ruin, Peter Kemp, Hans Fredrik Dahl, Finn Thorbjørn Hansen, Gunnar Skirbekk, Rangvald Kalleberg, Karin Gundersen, Ragnar Fjelland, Knut H. Sørensen, Kari Melby, Raino Malnes, Inga Josefson, Eivind Røssaak, Jan Helge Solbakk, Pål Gulbrandsen, Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen, Nils Roll-Hansen, Anne Ingeborg Myhr, Kaare Magne Nielsen, Knut J. Ims, Lars Jacob Tynes Pedersen, Hansjörg Hohr, Tore Linné Eriksen, Torbjørn L. Knutsen, Jon Helge Lesjø, Jorunn Økland, Randi Skår, Guro Hansen Helskog, Bodil Tveit, Asbjørn Kjønstad, Rune Ottosen, Gudleiv Forr, Liv Finstad, Lars Løvlie, Trine B. Haugen, Odd Einar Dørum, Lars Gule, Aud Folkestad, Kristin Clemet, Erik Vatnøy og Gorana Ognjenovic.