292
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282650786
Status:
4
ISBN: 9788282650786
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 491
Innbinding: ib

DE MOTVILLIGE GERMANERNE

«Deler av denne historien er fortalt før, men foreliggende bok av Ingar Holm er den desidert mest omfattende og grundige så langt. […] formidlet i en svært tilgjengelig form.» Sten Inge Jørgensen, VG

De motvillige germanerne begynner 30. november 1943 da en rasende Terboven slo til mot Universitetet i Oslo og arresterte om lag 1200 studenter. 644 av disse ble sendt til Tyskland for å gjøres til gode nasjonalsosialister, nesten halvparten til en utdanningsleir for frivillige SS-soldater, resten til konsentrasjons-leiren Buchenwald. Til sammen opplevde studentene hele SS-systemet fra innsiden – ideologisk indoktrinering, kadaverdisiplin og konsentrasjonsleirenes helvete. Mange fikk se det tyske universitetssystemet under krigen og kom også nær vanlige tyskere. Studentene havnet like ved fronten og ble utsatt for de alliertes bombing av tyske byer. De fikk erfare flere sider av Hitlers Tyskland i krigens siste år enn noen annen norsk fangegruppe.

De motvillige germanerne bygger på et rikt kildemateriale. Studentenes dagbøker, brev og beretninger i ettertid gir grunnlag for å skildre fangeoppholdet nært og levende, fra hverdagens fortredligheter og små gleder til dødsangst midt i bomberegnet og innbitt motstand mot å delta ved fronten på tysk side. Nye tyske kilder viser hvordan studentene ble kasteballer mellom ulike interesser innad i et SS-system i delvis oppløsning.

De motvillige germanerne er en historie om samhold og motstand – om hvordan vanlige unge menn kom seg gjennom fangenskapet uten å tape sine humanistiske grunnverdier og selvrespekt. Det er også en historie om hvordan de nasjonalsosialistiske raseteoretikernes naive tro på at ekte germanere lett kunne omvendes, feilet totalt i møtet med studentenes idealer om menneskeverd, individets selvstendighet og forskningens frihet.
 

Presse

«Boken er den mest omfattende og grundige fremstillingen av historien om de norske tysklandsstudentene til nå. Den er velskrevet, veldokumentert og proper i sin balanserte og spennende veksling mellom historiske fakta, historisk kontekst og personlige beretninger.» P. Gjersvik, TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING