Demokrati_og_medborgerskap_forside
Pris:
499.00
ISBN:
9788282656535
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
480
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282656535
Status: I salg

Hein Berdinesen (red)

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAP I SKOLEN

TEORETISKE OVERVEIELSER OG DIDAKTISKE MULIGHETER

Denne boken består av 17 forskningsbaserte kapitler skrevet av utdanningsforskere ved seks lærerutdanningsinstitusjoner i Norge. Den handler om det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i skolen, og er en faglig ressurssamling for lærerstudenter og lærere og alle som er interessert i skole og utdanning.

Du får lese tekster som tar for seg medborgerskapskapsbegrepets historiske og begrepsmessige utvikling i et internasjonalt forskningsfelt, inkludert globalt medborgerskap og digitalt medborgerskap og danningsfilosofiske perspektiver.

Både ferdighetsmessige og pedagogisk-filosofiske aspekter ved kritisk tenkning og etisk bevissthet blir drøftet, som problemløsningsstrategier, sannhetslære, saklighetslære og etikk og moral.

Flere av kapitlene er empirisk orienterte mot demokrati og medborgerskap og kritisk tenkning i de ulike fagene i lærerutdanningen, gjennom teoretiske og empiriske studier, der lærere, elever og lærerutdannere er informanter.