Demo forside
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282651219
Status:
Utgitt år:
2015
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651219
Status: I salg

Raino Malnes og Dag Einar Thorsen (red.)

DEMOKRATI

HISTORIEN OG IDEENE

«Demokratihistorie til å bli klok av [...] Dette er ei stor bok og en stor begivenhet. 600 sider med 33 velskrevne artikler om ideer og demokrati gjennom 2 500 år skrevet av norske og nordiske statsvitere, historikere, filosofer, religionshistorikere og idéhistorikere. Det er ei bok som vil treffe et bredt publikum.»

Hilde Sandvik, professor i historie ved Universitetet i Oslo, SALONGEN.NO

Demokratiet er en måte å organisere samfunnet på, der «det ikke er noen få, men flertallet som styrer». Denne enkle definisjonen, som ble formulert av den greske hærføreren og politikeren Perikles for over 2400 år siden, fanger godt inn det som er idealet bak demokratiske styresett også i vår egen tid.

Mellom oss og Perikles ligger det en rikholdig historie, og denne boken er et utsyn over utviklingen av demokratiet som idé og politisk praksis fra antikken til det tjueførste århundret. Boken ser også i flere av bidragene nærmere på de grunnleggende ideene bak det moderne demokratiet, og lar oss se vårt eget politiske system fra nye og noen ganger uvante vinkler.

Demokrati – historien og ideene har slik sett et dobbelt siktemål. I tillegg til å være en bred innføring i sitt tema, har den også som mål å bidra til økt bevissthet og kritisk refleksjon om demokratiet i Norge og ellers i verden.

Bidragsytere: Ludvig Beckman, Mona Ringvej, Per-Bjarne Ravnå, Leidulf Melve, Trond Berg Eriksen, Ellen Krefting, Jörgen Hermansson, Lars Fr. H. Svendsen, Knut Midgaard, Kåre Tønnesson, Trond Nordby, Morten Nordhagen Ottosen, Jon Elster, Ida Blom, Tor Bjørklund, Øystein Sørensen, Stein Kuhnle, Olle Törnquist, Einar Berntzen, Elisabeth Bakke, Kari Vogt, Carl Henrik Knutsen, Torbjørn Knutsen, Erik O. Eriksen, Bjørn Erik Rasch, Aanund Hylland, Cathrine Holst, Knut Heidar, Harald Baldersheim, Øyvind Østerud, Nick Sitter,  Bernt Aardal, Raino Malnes og Dag Einar Thorsen.

«Innsiktsfullt om demokrati [...] Boka er skrevet med sikte på å kunne brukes som lærebok på universitets- og høgskolenivå. Men også andre med interesse for historie og politikk vil ha stort utbytte av å lese den.»

Jan Kvalbein, DAGEN