FLYTTESALG! Dreyer flytter og må tømme lokalene for bøker. Klikk her og gjør et kupp! Bøkene på salget er registrert som «utsolgt» i denne nettbutikken.

Den dannede opprører_omslag100
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282651684
Status:
Utgitt år:
2016
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651684
Status: I salg

Nik. Brandal og Dag Einar Thorsen (red.)

DEN DANNEDE OPPRØRER

BERNT HAGTVET 70 ÅR

I 2016 feirer Bernt Hagtvet sine sytti første år, og markerer med det også avslutningen på sitt virke som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hagtvets mangeårige innsats som samfunnsdebattant, forsker og forskningsformidler blir imidlertid ikke med dette lagt ned.

Mange er de som har villet benytte denne anledningen til å feire Bernt, noe denne boken med sitt omfang og innhold bærer bud om. Boken har også blitt et mangfoldig koldtbord, som speiler hovedpersonens allsidige interesser. Det er heller ikke til å legge skjul på at mange temaer og skribenter kunne ha blitt med i boken, men fikk ikke plass i denne omgang.

Denne boken består av over tretti artikler, som spenner fra personlige refleksjoner og biografiske skisser, til oversiktsartikler for hele fagfelt og nyskapende forskningsbidrag. I det følgende har vi organisert de ulike bidragene i fem deler som representerer ulike sider ved Bernt, og ulike tema han har vært opptatt av. Studiet av politiske ideologier, folkemord og fascisme, men også forskning på demokrati og menneskerettigheter, og intellektuelles rolle i den offentlige samtalen, er fagfelt som blir behørig presentert i løpet av boken. I tillegg kommer kapitler som til sammen gir et bilde av personen som blir feiret mellom disse permene.

BIDRAGSYTERE:

Dag Einar Thorsen, Høgskolen i Sør Øst Norge
Nik. Brandal, Bjørknes Høyskole
Ian Shapiro, Yale University
Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo
Hannah og Sivert Hagtvet Hjeltnes, N/A
Tor Bjørklund, Institutt for Statsvitenskap (ISV), UiO
Øystein Sørensen, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO
Hans Petter Sjøli, VG
Helge Høibraaten, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Hans Fredrik Dahl, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), UiO
Roger Griffin, Oxford Brookes University
  Ben Kiernan, Yale University
James C Scott, Yale University
Karin Dokken, ISV, UiO
Johan Stenshorne, N/A
Odd Einar Dørum, Det norske storting
Arild Stubhaug, Matematisk institutt, UiO
Inga Bostad, Norsk senter for menneskrettigheter (SMR), UiO
Svein Gjerdåker, Dag og Tid
Anders Jupskås, ISV, UiO
Nina Witoszek, Senter for Miljø og utvikling (SUM), UiO
Øyvind Østerud, ISV, UiO
Torbjørn L. Knutsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. NTNU
Chalak Kaveh, IAKH, UiO
Elin Skaar, Chr. Michelsen institutt
Øivind Bratberg, ISV, UiO
Jan Erik Mustad, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder
Nils Butenschøn, SMR, UiO
Trond Romstad, N/A
John Evans, N/A
Erik Rudeng, N/A
Truls Dramer, N/A
Guri Hjeltnes, HL-senteret​