Den nye kalde krigen_forside
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282655873
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
352
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282655873
Status: I salg

Jan Arild Snoen

DEN NYE KALDE KRIGEN

Kina står i økende grad frem som en supermakt, først og fremst økonomisk, men også militært. Landet utfordrer USAs dominerende stilling i verden, og den USA-ledede liberale verdensorden etter den andre verdenskrig.

Xi-regimet har slukket håpet om at økonomisk fremgang skulle lede Kina i liberal retning. Et sterkere og mer selvhevdende Kina fører isteden til økende konflikter med Vesten, ikke minst i handelspolitikken. Regimets stadig mer autoritære fremferd og menneskerettighetsbrudd, særlig mot uigurene og i Hongkong, har bidratt til en forverring av forholdet. Kinas naboer, særlig i Sør-Kina-havet, opplever et Kina som tar seg til rette, og trusselen mot Taiwan øker. Vi ser konturene av en ny kald krig.

Selv om Kinas makt vokser, er det på ingen måte gitt at landet etter hvert kan måle seg med USA. Mens USA har allierte verden rundt, har Kina svært få. Også på hjemmebane står Kina foran store utfordringer. Arbeidsstyrken krymper, samtidig som antallet eldre eksploderer. En enorm gjeldsoppbygging, spesielt i eiendomssektoren, gjør økonomien sårbar.

Snoen setter stormaktskonflikten inn i en historisk og geopolitisk sammenheng.

«Bokens fortrinn og røde tråd er at den forteller Kinas historie og beskriver forholdet til omverdenen til et allment interessert publikum. Det skjer på lettfattelig vis, på godt norsk og relatert til norske forhold. På veien tar Snoen hull på en del myter. […] Mer kunnskap om temaet skader aldri, og denne boken skaffer deg det. Anbefales herved.»

Anders Horntvedt, FINANSAVISEN

«På sitt beste fører Snoens særdeles kritiske innstilling til opplysende kontekstualisering av bredt aksepterte oppfatninger. Som når han går til angrep på Kinas imponerende økonomiske vekst. Selv om Snoen anerkjenner at han her har majoriteten av Kina-kjennere mot seg, skriver han opplysende om demografiske trender som kan tyde på at den antatte kinesiske veksten i årene som kommer er overdrevet. […] Kunnskapen Snoen har samlet vil være uvurderlig for enhver som interesserer seg for det kinesiske samfunnet […]»

Varg Lukas Folkman, DAGENS NÆRLINGSLIV

«Jan Arild Snoens nye Kina-bok 'Den nye kalde krigen' er svært god, aktuell og politisk. Enten man kan mye eller lite.»

Theodor Barndon Helland, MINERVA

Forfatter(e)