Departementet forside_200x284
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282651349
Status:
Utgitt år:
2015
Sideantall:
208
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282651349
Status: Utsolgt

Eivind Tesaker

DEPARTEMENTET

OPPTEGNELSER FRA ET BYRÅKRATKONTOR

«Departementet bør lesast av alle med ansvar og interesse for framtida til Kongeriket Noreg.»

Pål H. Bakka, DAG OG TID

 

Staten vokser og effektiviteten går mange steder ned. Risikostyring, verdibasert ledelse, new public management og ønsker om full digitalisering av arbeidshverdagen er eksempler på reformer som skal gi nye mPPuligheter, men som ofte leder galt av sted. Boka peker på en rekke reformer som slått feil, eller som har hatt utilsiktede virkninger. Virkninger som ofte blir fortrengt i stedet for å bli kartlagt og rettet.

Grunnloven fikk for ti år siden ekstra vern for ansattes medbestemmelse og ansattes rett til frie ytringer på arbeidsplassen. Men etter ti år med tekniske og administrative reformer i offentlig sektor, opplever mange at det er vanskelig å diskutere fritt hva som virker bra og hva som ikke virker bra av de mange nye måtene å jobbe på. For endringsivrige ledere blir medbestemmelse og ytringsfrihet lett en trussel mot rendyrkede reformer og systemtenkning.

Forfatteren har jobbet i staten i over 20 år. Siden 2001 har han vært embetsmann i Kulturdepartementet. Han etterlyser reell kritisk meningsbrytning på arbeidsplasser i staten. Mye tyder på at kunnskaps- og produksjonsmed-arbeidere i staten, dersom de skal utnyttes effektivt til beste for felleskapet, bør få tilbake mer reell innflytelse over hva som virker og ikke virker i statsansattes arbeidshverdag.

 

 

PRESSE

 

«Meldaren, som sit på eit universitet, hadde ingen vanskar med å kjenna seg att i røyndomen boka skildrar. Det vere seg nettverk, tilbodsreglement, datasystem, reorganisering, risikostyring og internregelverk – for ikkje å tala om verdigrunnlag og verksemdsplanar. Men ettersom han ikkje har tenkt å pensjonera seg enno – og har lyst på lokale lønstillegg – held han tann for tunge. Han seier med Ibsen: «Ansikt til ansikt var jeg ingen modig mann.» Det er derimot Eivind Tesaker. Som etter alt å døma også må vera eit helvete å vera leiar for. […]Til slutt og sist er det Stortinget  som avgjer storleiken på byråkratiet. Det har ikkje vedteke nokon auke. Tvert om har kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i den blåblå regjeringa gått til verket for å «effektivisera » sentralforvaltinga. I det arbeidet bør han, om han ikkje torer bruka Eivind Tesaker i dette arbeidet, i det minste ta inn over seg den diagnosen av tilstanden i statsforvaltinga Tesaker gjev, ved å lesa boka og leggja henne på minnet. Departementet bør lesast av alle med ansvar og interesse for framtida til Kongeriket Noreg.»

Pål H. Bakka, DAG OG TID

«Boken er en ren gavepakke til regjeringen som denne uken lanserte Produktivitetskommisjonen. Budskapet i essens: Lav produktivitet oppstår lett i organisasjoner som hele tiden er i endring. På arbeidsplasser som alltid står oppe i en ny reform, skal innføre et nytt it-system, en ny omorganisering. Endring er blitt ideologi og karrierevei for ledere, også i staten. På toppen står lederen - endringsagenten - med usvikelig tro på sin egen reform. De ansatte, derimot, føler et tungt ansvar for kjerneoppgavene. For å få arbeidsro, må de gjemme seg bort eller bruke fritiden. Ja, lederen blir nesten en hindring for å få den viktigste jobben gjort. [...] Det er ingen vei utenom Tesakers reformkritikk, og snart bør han få ro til å jobbe med kjerneoppgavene. Slik kan den kritiske være den mest lojale.»

Lena Lindgren, MORGENBLADET

Klassekampen.jpg

Intervju med Eivind Tesaker i Klassekampen 14.02.2015

BT.jpg

Intervju med Eivind Tesaker om Departementet i Bergens Tidende 05.02.2015

Forfatter(e)