Villgress_perspektiv.indd
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282655156
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
256
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655156
Status: I salg

Marie Aukrust

DER VILLGRASET GROR

LIVSGRUNNLAGET, MATFORSYNINGA OG BEREDSKAP FOR NYE TIDER

«Når krubba er tom, bitst hestane», heiter det. Risikerer vi ei matkrise, som knapp kornforsyning og vanskar med kornimport? Vi ser på mat som forbruksvarer, vi kjøper og kastar overfloda. Vi produserer mat lausriven frå arealgrunnlaget. Vil vi fortsetja slik, og la landet gro att?

Kva inneber sosial og økologisk berekraft? Aukrust vil styrkje det allsidige familiejordbruket, med balanse i ressurskrinsløpet. Frå fjord til fjell kan vi nytte utmark ueigna til dyrking av menneskemat til beite, og auke matplanteproduksjonen og sjølvforsyninga. Eit framtidsretta jordbruk i livskraftige lokalsamfunn handlar om samfunnstryggleik for alle. Beredskapsplan for mat, korn, såvarer og fôr, som del av ein nasjonal beredskaps- og kriseplan, står ikkje i motsetning til internasjonal handel og samarbeid.

Kvifor svelt 821 millionar menneske, sjølv med nok mat i verda? Industrijordbruket står for urettferdig fordeling av jord og makt. I tiår har vi overskride jorda si toleevne. For å tryggje matforsyninga framover, oppmodar FN kvart land frå styresmakter til lokalsamfunn til enkeltindivid å ta hand om fruktbar jord, naturmangfald og klimaomsyn. Det er naudsynt med omfattande systemskifte og endringar i levevis.

Forfattaren vender seg til den allmene lesar, og tek opp sentrale tema omkring livsgrunnlag, levevis og matproduksjon.

«Marie Aukrust skriver om landbruk med et så vidt perspektiv at hun kan minne om Naomi Klein. […] Boka gir et godt bilde av utvikling og endringer, farer og framtidsutsikter, slik også menneskets skyld og ansvar for at vi har kommet dit vi er, med Antropocen som dystert samtidsbegrep. Stilt opp mot dette finner vi historiske tidsbilder og kulturhistoriske innslag av stor interesse og verdi. De bidrar nettopp til å sette de dystopiske bildene i perspektiv. Marie Aukrust øser av et stort tilfang, hun har faglig innsikt og kompetanse, bruker filosofiske og litterære referanser og nøster et utall av tråder.»

Per Bjørn Foros, HARVEST.

«Terningkast 6! En viktig og svært velskrevet bok om matproduksjon sett i en større natur- og samfunnssammenheng. Jeg anbefaler boka på det sterkeste!»

Aksel Nærstad, Tidligere seniorrådgiver Utviklingsfondet og leder for den globale organisasjonen More and Better Network

«Det kommer veldig mange gode debatt- og populærvitenskapelige bøker om dagen! Den beste jeg har lest i år tror jeg må være ‘Der villgraset gror’, av Marie Aukrust»

Anders Bryn, forsker NHM/UiO

«En oase av inspirasjon og kunnskap for alle som bryr seg om sunn mat og bærekraftig jordbruk, vakre kulturlandskap og livskraftige lokalmiljø.»

Ola Johansen, økobonde Landbrukets Økoløft og tidl. leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Forfatter(e)